Intet må “falde mellem to stole”

”Det handler om systematik, punktlighed og personligt engagement”
     Indretningsaktitekt MDD Sus Thorslund

Uanset opgavens størrelse er det vigtigt at have en plan, der giver overblik og i de fleste tilfælde med fordel kan opdeles i etaper.

Opgavens omfang bestemmes og kan afsluttes efter en endt etape.

Eksempel:

Etape 1 – Ideudvikling og skitser.
Etape 2 – Udarbejdelse af behovsanalyse – i dybden med ideen.
Etape 3 – Indhente relevante godkendelser og tilbud.
Etape 4 – Gennemførelse og aflevering.

Opdeling af etaper har flere fordele:

  • Tydeligt overblik over opgavens omfang.
  • Opdelingen fungerer som arbejdsplan.
  • Hver etape skal godkendes inden opgaven går videre til næste etape.
  • Sikre, at opgaven ikke løber løbsk løsningsmæssigt eller økonomisk.
  • Kunden følger opgaven og får indflydelse og udbytte for pengene.